مجلۀ حقیقت

  ۲۳ دِسامبر ۲۰۱۵

عید زاده شدن عیسی مسیح و سال 2016 میلادی را به همۀ شما عزیزان شادباش و تهنیت میگوییم، برای خودتان و خانواده های تان سال پر از خوشی فیض و بخشایش آرزو میکنیم.

مقاله‌های اخیرا