Truth

  23 December 2015

Language: Dari

عید زاده شدن عیسی مسیح و سال 2016 میلادی را به همۀ شما عزیزان شادباش و تهنیت میگوییم، برای خودتان و خانواده های تان سال پر از خوشی فیض و بخشایش آرزو میکنیم.

Recent Articles