بهار مياید با خنده

  ۱۹ مارس ۲۰۲۰

سال نو می شود.زمین نفس دوباره می کشد،برگ ها به رنگ در می آیند وگل ها لبخند می زنند،پرنده های خسته به آشیانه باز می گردنند،مادر مهربان طبیعت سفره ی رنگارنگ بهار را پهن می کند، ابرها زیبایی بهار را با ترانه ی باران به صدا در می آورند ودر این رویش سبز دوباره. من و توکجا ایستاده ایم؟سهم ما چیست؟نقش ما چیست؟
زندگی وزن نگاهی ست که در خاطره ها می ماند.بنگر به رستا خیز طبیعت که چه زیباست وهر سال رستا خیزی دیگر تکرار می شود.آری طبیعت عاشق تکرار اما همه چیز تکرار شدنی نیست همچون عشق،محبت، دوستی و دوستی! واژه ای سرشار از مفهوم وعظمت.دوست عزیزم در این نو شدن تو  هم جامه نو به تن نما. از زمستان سرد و خنک بیرون بیا، بهار و سرسبزی  و طراوت را در زندگی خود به ارمغان بیاور. دوست مهربان آرزویم برایت شگفتن گل های شادی در دلت.باران فیض و برکت عیسی مسیح بر وجودت و خورشید گرم محبت مسیح  بر زندگیت است.آرزو دارم که سال نو با برکات مسیح شروع شود ولبخندت زینت چهر ه ات باشد .راهنمایی ات بسوی عیسی مسیح وسرزمین آرامش که عیسی مسیح پادشاه آن است باشد و محبت مسیح  در زندگیت معجزه کند.
نوروز باستانی فرخنده باد 

مقاله‌های اخیرا