نوروز ۱۴۰۰

  ۱ ساعت

  ۱۹ مارس ۲۰۲۱

ما همه خاطره‌های زیاد و مختلف در مورد جشن نوروز داریم. خانه تکانی یا پاکی و تمیز کردن خانه قبل از نوروز یک عادت و عنعنه همیشه گی در خانواده ما بود. ما فکر می‌کنیم که کار خوب خواهد تا در نوروز امسال ما قلبهای خود پاک و تمیز کنیم و به دیگران رحیم و مهربان باشیم.

دانلود