یک دید گاه تازه در مورد دوست داشتن

  ۲۸ دقیقه

  ۱۵ آوریل ۲۰۲۱

ما در انجیل می‌خوانیم که عیسی مسیح فرموده است:
به شما حکم نو می دهم: یکدیگر را دوست بدارید.همانطور که من شما را دوست داشته ام شما نیز یکدیگر را دوست بدارید.
عیسی مسیح چگونه مارا دوست داشت؟
زیرا در آن هنگام که ما هنوز گنهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مُرد. . (رومیان ۵ : ۸ )
فقط در ایمان به مسیح است که ما می‌توانیم برای رضایت و جلال خدا و زندگی مسالمت آمیز خود ، یکدیگر را بپذیریم ، ببخشیم و دوست داشته باشیم.

دانلود