یک برخورد آرام

  ۲۸ دقیقه

  ۱۸ نُوامبر ۲۰۲۱

در انجیل می‌خوانیم که رفتار شوهران با همسر شان همیشه با ملاحظه باشد و با آنها با عزت و احترام رفتار کنند، مبادا دعاهای شان مستجاب نشود (اول پطرس ۳: ۷ )
چه افتخار و خوشی عالى که بتوانیم در کنار شریک زندگی خود از زندگى لذت ببریم.

دانلود