گدایان که تن فروشی میکنند. در هرات

  ۲۹ دقیقه

  ۲۰ ژانوِیه ۲۰۱۸

تعدادی از اهالی هرات از زیاد شدن زنان و دختران گدایگر در این شهر نگران هستند و می‌گویند که در برخی موارد از این گدایان زن، استفادۀ جنسی صورت می‌‎گیرد. به گفته ی این اهالی ولایت هرات، برخی از این گدایان وقت و ناوقت در محلاتی مختلف این ولایت دست به گدایی می‌‎زنند که با این کار شان خطرات زیادی، از جمله سوء استفاده‎ جنسی، آن‎ها را تهدید می‌‎کند. متاسفانه از مجبوریت‌های آنها سوی استفاده می‌کنند.

دانلود