کمبود چراغ‌های راهنمایی ترافیکی در جاده‌های کابل

  ۲۹ دقیقه

  ۲۷ اُکتُبر ۲۰۱۸

ازدحام ترافیکی یک مشکل بزرگ در جهان -به ویژه در شهرهای بزرگ- است. نصب و استفاده از چراغ‌های رهنمای ترافیک نقش مهمی در کنترول و تنظیم عبور و مرور راننده‌گان و رهگذران دارد و می‌‌تواند از حادثات ترافیکی نیز جلوگیری کند. چراغ راهنمایی یک وسیله یا نماد راهنمایی و راننده‌گی با سه رنگ سبز، زرد و سرخ است. وسیله‌ای که باید در چهارراه‌ها، تقاطع جاده‌ها و سرک‌ها، محل عبورپیاده‌روها، مکاتب و برخی اماکن دیگر نصب شود، اما متأسفانه در خیابان‌های شهر کابل اثری از آن نیست.

دانلود