کلیسای خانگی (بخش دوم)

کلیسای خانگی (بخش دوم)

  اخیرا: ۱۸ مه ۲۰۱۴

کلیسا یک ارگان زنده است. هر ارگان زنده رشد و نمو میکند. رشد کردن خالی از درد و مشکلات و همچنان شادی و خوشی نیست. دربرنامه های بخش دوم کلیسای خانگی امیدواریم که در مورد این مطالب با شما حرف بزنیم. ما شاهد غسل تعمید، عروسی مسیحی، فاتحه داری و همچنان جدا شدن یک گروه بزرگ و آغاز دو گروه کوچک خواهیم بود.

اگر شما هم از عيسی مسيح پيروی ميکنيد، ما شما را تشويق می کنيم که مثل اين ايمانداران هموطن تان با دوستان تان يکجا شده کليسای خانگی خود را داير کنيد. برای معلومات بيشتر شما می توانيد به اين ايميل آدرس به ما ايميل نوشته کنيد

برنامه‌ها