کلام خدا برای شما

کلام خدا برای شما

  اخیرا: ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱

ما شما را به شنیدن برنامه‌های ما که به طور ساده و واضع درباره کتاب مقدس و قسمتهای مختلف آن صحبت شده است؛ دعوت و تشویق می‌کنیم؛ تا برکت و سعادت را برای شما و خانواده هایتان به ارمغان بیاورد

برنامه‌ها