چگونه اعتماد به نفس خودرا بالا ببریم.

  ۲۸ دقیقه

  ۱۹ نُوامبر ۲۰۲۰

عزت نفس خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برای انجام این کاراز خود بپرسید : آیا من از خود، از استعداد وعملکرد خود در زندگی روزمره راضی هستم ویا خیر؟ اگر جواب تان خیر است ، شما به عزت نفس بالا نیاز دارید .
افراد با عزت نفس بالا از آنچه هستند راضی اند. آنها به خود ، به دیگران و محیط پیرامون خود احترام می‌گذارند. افرادی که دارای عزت نفس بالایی هستند می‌توانند به راحتی خود را از ناامیدی و شکست خارج کنند.
عزت نفس بالا همچنین بخشیدن و پذیرفتن خود و دیگران را برای فرد آسان می‌سازد.

دانلود