چشمۀ حیات

چشمۀ حیات

  اخیرا: ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴

" برنامۀ چشمۀ حیات" برنامی بسیار جالب و شنیدنی است.این برنامه، معلوماتی را در مورد ظاهر شدن فرشته به مریم باکره، در مورد تولد شدن عیسی مسیح، در مورد زندگی و تعالیم عیسی مسیح، معجزات او، در مورد مثل های که عیسی مسیح فرموده، ارائه میکند.

برنامه‌ها