چرا عیسی را پیروی کنیم؟

  ۴۴ دقیقه

  ۳ مارس ۲۰۱۳

ما انسان‌ها به خداوند واقعی در زندگی خویش نیاز مندیم و بدون خداوند حقیقی زندگی ما خالی است. تنها خداوند می‌‌تواند تمام خلاها و ضعف‌های زندگی ما را پر کند. عیسی مسیح برای نجات مردم آمد تا پادشاهی خداوند را در روی زمین برقرار کند.
دوست عزیز، اگر دنبال زندگی حقیقی هستی، عیسی مسیح منتظر توست. تنها خداوند قادر به تغیر دادن زندگی ما است. با پذیرفتن عیسی مسیح، خداوند برای تو زندگی نو می‌‌بخشد. تنها او شبان نیکوست.

دانلود