پیام تبریک به خاطر روز رستاخیز عیسای مسیح

  

  ۲ آوریل ۲۰۲۱

به نماینده گی از خانواده، کارکنان برنامه راز زندگی و ست ۷ پارس عید رستاخیز عیسای مسیح را به شما و به خانواده‌های تان مبارک می‌‌گوییم. سنگ قبر عیسای مسیح دور گذاشته شد تا ما داخل قبر او شویم و ببینیم که عیسای مسیح در قبر نیست و دوباره زنده شده است. در روز یکشنبه یا روز جشن رستاخیز ما به یکدیگر می‌‌گوییم عیسا زنده شده است! و در جواب تصدیق می‌‌کنیم که حقیقتن عیسای مسیح زنده شده است!

دانلود