پیاده رو‌های زیر زمین، یا گودال زباله‌ها

  ۲۹ دقیقه

  ۱۹ اُکتُبر ۲۰۱۹

پیاده رَو‌های زیرزمینی اکثراً برای سهولت عبور و مرور شهروندان از یک طرف جاده به طرف دیگری جاده اعمار می‌‌‌‌گردد. پیاده ‌رَوهای زیرزمینی در برخی از جاده‌های شهر کابل که به‌ ارزش می‌‌لیون‌ها افغانی از بودجهٔ شهرداری ساخته شده؛ به‌ دلیل بی‌توجهی مردم و مسوولان، قابل استفاده نیست.
پیاده‌ رَوهای ‌که شهرداری کابل، چند سال پیش در نواحی ۱۱ و ۱۵، به‌ هدف رفع ازدحام و رفت ‎و آمد آسان مردم از یکسو به‌ سوی دیگر جاده ساخته ‎است، این پیاده ‌رَوها نه ‌تنها که تا اکنون قابل استفاده نیستند، بلکه به گودالی زباله دانی و کثافات مبدل شده است.
بی‌توجهی و عدم مشارکت مردم در رعایت پاکی و نظافت شهر و همچنان عدم آشنایی با فرهنگ شهرنشینی، از عواملی است که سبب آلود‌گی، بی‌نظمی و انبار شدنِ کثافات در گوشه ‌و کنار شهر شده ‌است.

دانلود