پدری که فرزندش را طالبان کشتند

  ۲۹ دقیقه

  ۳۰ دِسامبر ۲۰۱۷

زندگی زیباست و در جمع خانواده بودن و زیستن در او زیباترست. اما گاهی اوقات حوادثی رخ می‌دهد که بسیار استخوان سوز و دردناک می‌باشد. همه می‌دانیم که خداوند انسان را موجود اجتماعی آفریده است. انسان زمانیکه زندگی مشترک را شروع می‌کند، آرزو‌های بی پایانی برای خود و فرزندان خویش دارد. ولی مرگی نا به هنگام همۀ این آرزو‌ها و آرمانا را به سان گل‌های نو شکوفته به بازی می‌گیرد و گل برگ هایش را از هم می‌درد و نابود می‌سازد.
آری، جنگ و خود سری‌ها باعث شد که خانوادی حبیب اله در ولسوالی غوریان ولایت هرات، مثلی گلی از هم بپاشد و در سوگ فرزندان به سررسیدۀ خویش بنشیند.

دانلود