وقتیکه خدا میته نمیگه بچی کیستی؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲۹ آوریل ۲۰۲۱

مردم می‌پرسند: آیا با دعا كردن به خدا می‌توانیم آنچه را كه قبلاً در سرنوشت ما نوشته و به ما داده است تغییر دهیم؟
بله ، آنچه در آینده اتفاق می‌افتد به آنچه اکنون انجام می‌دهیم بستگی دارد و برای آن دعا می‌کنیم.
دعا آینده را تغییر می‌دهد زیرا:
در دعا من با خداوصل می‌شوم.
در دعا اراده خود را به او تسلیم می‌کنم.
در دعا من در قدمهای او قدم برمیدارم

دانلود