هویت ما مسیح (گواهی برادر جواد)

  ۱ ساعت

  ۲۶ مارس ۲۰۲۴

من برادر جواد و خانواده دوست داشتنی اش را چند ماه پیش در جریان نشست انجمن خادمین افغان در فنلاند ملاقات کردم. جواد جان می‌خواهد مهاجرین افغانستانی را خدمت کند. او یک فوتبالیست خوب هم است و به کودکان افغان نحوه بازی فوتبال را آموزش می‌دهد. او همچنین خبرخوش عیسای مسیح را با کودکان و پناهنده گان افغان شریک می‌سازد که آنها هم می‌توانند به عیسای مسیح ایمان داشته باشند. وقتی به عیسای مسیح ایمان می‌آوریم، فرزندان خدا می‌شویم و شامل پادشاهی خدا می‌شویم. ما کشورهایی خود که در آنجا تولد یافته ایم، دوست داریم اما ما شهروند پادشاهی خدا هستیم..

دانلود