نوروز ۱۳۸۹

  ۳۰ دقیقه

  ۲۳ مارس ۲۰۱۳

ایام نوروز و شروع فصل بهار فرصت خوبی است که نه فقط خدا را به خاطر همۀ چیز‌های نو و برکات روحانی شکر کنیم، بلکه اجازه بدهیم که روح خداوند یک کار نو در قلب‌های ما انجام بدهد و طوری ما را عوض و تبدیل کند که دیگران بتوانند تشخیص بدهند که ما در مسیح هم یک خلقت تازه و نو شده هستیم٠

دانلود