نوروز

  ۱ ساعت

  ۲۱ مارس ۲۰۲۲

مناسبت نوروز ۱۴۰۱هر یک از مهمانان ویژه شبکه راز زندگی از دیدگاه شخصی خود نوروز ,این عید باستانی و آیین کهن را مورد برسی قرار می‌‌دهد و از حال روز کنونی مردم افغانستان در این روز‌های عید صحبت می‌‌کنند

دانلود