بزرگترین محبت

  ۲۹ دقیقه

  ۴ اُکتُبر ۲۰۱۹

همانطوریکه همه می‌دانیم، زبور داودی نبی به شکل شعر سروده شده است و زمانیکه زبور داود نبی را می‌خوانیم، باید به شکل شعر خوانده شود. وقتی او را می‌خوانیم با احساس و با آواز بلند بخوانیم.
قسمی که می‌دانیم و خصوصأ کسانیکه شعر می‌سراین، نیک می‌دانند که شعر نفوذ بیشتری به راز خدا و تعمیق رابطۀ ما با او دارد. این اشعار و سرودها به عمیق‌‌ترین بخش فکر، قلب، و ارادۀ ما نفوذ می‌‌‌کنند.
برای درک بیشتر موضوع از شما دعوت می‌کنیم که به این برنامه گوش بدهید. تشکر!

دانلود