مزمور هشتاد و شش از حضرت داود

  ۲۵ مه ۲۰۱۳

ای خداوند به من گوش بده و دعایم را مستجاب کن، زیرا مسکین و نیازمند هستم! جان مرا حفظ کن، زیرا من به تو وفادار هستم. ای خدای من، بندۀ خود را که بر تو توکل دارد، نجات بده. ای خداوند بر من رحم فرما، زیرا که تمام روز به حضور تو زاری می کنم! جان بندۀ خود را شادمان گردان، زیرا ای خداوند جان خود را به تو تقدیم می نمایم. تو ای خداوند نیکو و بخشنده هستی و بسیار رحیم بر آنانی که تو را می خوانند. ای خداوند دعای مرا بشنو و به آواز نالۀ من توجه نما! در روز سختی و مشکلات به حضور تو دعا می کنم، زیرا که مرا مستجاب خواهی فرمود. ای خداوند، تو مانند و همتا نداری و کارهای تو بی نظیر است. ای خداوند، همه قوم های را که آفریده ای، به حضور تو سجده نموده و نام تو را تمجید می کنند،  زیرا که تو بزرگ هستی و معجزه می نمائی. تنها تو خدا هستی.
ای خداوند طریق خود را به من بیاموز تا در راستی تو قدم بردارم. دل مرا کامل ساز تا از نام تو ترسان باشم. ای خداوند خدای من، با تمامیِ دل از تو شکرگزار م و نام تو را تا به ابد ستایش می کنم، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا اعماق موت نجات دادی.
ای خدا، مردمان متکبّر به مخالفت من برخاسته اند و گروهی از ظالمان قصد کشتن مرا دارند. آن ها تو را مدنظر خود ندارند. اما تو ای خداوند، خدای رحیم و مهربان هستی، دیر غضب و پُر از رحمت و راستی. بسوی من توجه فرما و بر من رحم کن. قوّت خود را به این بنده ات عطا فرما و پسر کنیز خود را نجات بخش. نیکویی خود را به من نشان ده تا آنانی که از من نفرت دارند شرمنده گردند، زیرا که تو ای خداوند مرا یاری نموده و تسلی بخشیده ای.

مقاله‌های اخیرا