محبت خدا نسبت به ما

  ۲۹ دقیقه

  ۱۷ ژانوِیه ۲۰۲۰

خدای متعال خدای عظیم و متعال است. باید به پرستش و ستایش او بپرداریم. او در همه حالت با ماست. در سختی‌ها و مشکلات او دست ما را می‌گیرد، به خاطریکه او خدای محبت است. باید از دل او را عبادت و پرستش کینم. چقدر زیباست که ای خدای پُرجلال در سختی‌ها و مشکلات ما را با ضعف‌های ما رها نمیکند. او با ما می‌استد و حتی برای ما می‌جنگد و ما را از منجلاب سیاه روزی نجات می‌دهد.

دانلود