ماهیت پرستش

  ۲۹ دقیقه

  ۱۴ اُکتُبر ۲۰۲۰

ماهیت پرستش ما بر حقیقت استوار باشد. ما باید با راستی خدا را پرستش کنیم یعنی با صمیمیت و صداقت و بدون ریاکاری. عیسای مسیح از مردم زمان خود ایراد می‌‌‌‌گرفت و می‌‌گفت چون این قوم با زبان خود به من احترام می‌‌‌‌گذارند اما دل‌‌های‌‌شان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است. خدا قلب‌های ما را می‌‌‌‌شناسد و می‌‌فهمد که قلب ما در کجا است. عبادت ما باید از دل و جان و بدون ریاکاری باشد.

دانلود