لوقا برای همه

لوقا برای همه

  اخیرا: ۵ فِورِیه ۲۰۱۸

این سریال بر اساس انجیل لوقا تهیه شده است. که با بیان حقایق تولد، خدمت، مرگ و قیام عیسی مسیح را به شنوندگانش بازگو می‌‌کند. در این دنیایی پر از خبر‌های ناخوش آیند هرکس آرزو دارد که یک مژده و یا خبر خوش بی مانند را هم بشنود. خبر خوش و یا مژدهٔ را که ما تقدیم می‌کنیم کاملاً بر اساس حقایق و شواهد استوار است که می‌تواند به هر کس امید و زندگی ببخشد. هزاران هزار انسان در طول صد‌ها سال این مژده را شنیده اند از حقانیت، تاثیر گذاری و امید بخشیدن به زندگی شان اعتراف کرده اند. این مژده و یا خبر خوش اکنون در دسترس هرکس قرار دارد که علاقمند شنیدن آن است.

برنامه‌ها