قربانی به چه اشاره می‌کند؟

  ۲۸ دقیقه

  ۴ اوت ۲۰۲۰

قربانی حیوانات اشاره به قربانی کامل، و نهایی بود. یحیی وقتیکه عیسی مسیح برای تعمید به طرف او رفت، گفت: “ببینید اینست آن برۀ خدا که گناه جهان را برمیدارد.” از آنجاییکه حیوانات هیچ خطایی مرتکب نشده بودند، به جای کسی که آنها را قربانی می‌‌‌‌کرد می‌‌‌‌مردند. عیسی مسیح هم مرتکب هیچ خطایی نشده بود اما با میل و رغبت خویش، جان خود را فدای گناهان بشر کرد. عیسی مسیح گناهان ما را به گردن گرفت و به جای ما مرد. از طریق ایمان به کاری که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد، می‌‌‌‌توانیم بخشش خداوند را دریافت کنیم.

دانلود