فریسی و جزیه گیر

  ۵۸ دقیقه

  ۷ مارس ۲۰۲۳

در لوقا فصل ۱۸ آیه‌های ۹-۱۴ یک مثال را در مورد دو نفر مختلف می‌خوانیم. یکی رهبر مذهبی که به کارها و عقل خود مغرور است و جزیه گیر که برای رحم خدا زاری می‌کند. بعضی وقتها در زندگی نیز چنین اتفاق می‌افتد که ما فکر می‌کنیم که براساس کارهای خود می‌توانیم نجات پیدا کنیم که این یک اشتباه است. نجات تنها از طریق توبه و ایمان به عیسای مسیح است. ما باید در برابر خدا فروتن شویم و به او ایمان بیاوریم.

دانلود