علایم آخر زمان

  ۲۹ دقیقه

  ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹

شهزادهٔ صلح و سلامتی از روشن کردن آتش به روی زمین صحبت می‌کند. افتادن اختلافات در بین اعضای یک خانواده! قرار گرفتن در درون بحران‌ها و وفاداری مطلق در درون بحران‌ها! در همهٔ این حالات باز هم باید به صلح اولیت داد.

دانلود