علاقه به مادیات

  ۱ ساعت

  ۲۸ سِپتامبر ۲۰۲۰

یعقوب فصل ۴ آیه‌های ۱-۱۰ به ما درس می‌دهد که ریشه حسادت در خواهشهای نفسانی ماست. وقتی ما رد مشکلات زندگی قرار داریم خواهشات نفسانی ما بیشتر از همیشه معلوم می‌شود. بعضی وقتها ما فکر می‌کنیم که با داشتن یک موتر یا کار جدید یا رابطه نو ما صلح و آرامش پیدا می‌کنیم. صلح و آرامش واقعی در ایمان به عیسای مسیح و اطاعت از درسهای او بوجود می‌آید.

دانلود