شهادت زندگي مسيحيان

شهادت زندگي مسيحيان

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

چقدرجای تعجب و حيرت است که داستان زندگی شخصی را بشنويم که خدا را نمی شناخت و چشمان او به ديدن حقايق خدا بسته بود، اما اکنون بر او نوری تازه ای درخشيده و زندگی جديد در عيسی مسيح نصيب او شده است. اگر شما داستان زندگی اينگونه اشخاص را بشنويد احساس می کنيد که آنها نيز با آن مشکلاتی که شما اکنون با آن روبر هستيد دست و پنجه نرم کرده اند و بالاخره حقيقت را در عيسی مسيح يافته اند. با شنيدن اين داستان های حقيقی شما نيز برای يافتن حقيقت تشويق می شويد.


اينها شهادت زندگی اشخاص واقعی می باشند. بعضی از اين اشخاص هم اکنون در قيد حيات اند، ولی بعضی از آنها دار فانی را وداع گفته و يا اينکه به بخاطر ايمان شان مقام شهيد را کسب کرده اند، اما شهادت زندگی هر کدام آيشان برای هميشه زنده باقی مانده و الهام بخش پيام اميد به ما می باشد.


کارمندان رادیو صدای زندگی این داستانهای واقعی را برای تان بازگو می کنند.


آيا شما هم آرزو داريد که برای ما در مورد اينکه چطور عيسی مسيح را يافتيد بنويسيد؟ اگر آرزو داريد که تجربه زندگی خود را بشکل محفوظ برای ما بفرستيد، می توانيد به اين ايميل آدرس برای ما ايميل نوشته کنيد

برنامه‌ها