شفای گدای فقیر

  ۱ ساعت

  ۱۳ دِسامبر ۲۰۱۹

مرقس فصل ۱۰ آیه‌های ۴۶-۵۲ به ما می‌گوید که یک فقیر نابینا از عیسای مسیح خواهش کرد تا به او رحم کند. عیسای مسیح از این گدا سوال کرد چی می‌خواهی برایت بکنم؟ گدای فقیر گفت می‌خواهم چشمانم ببینند. عیسای مسیح او را شفا داد. اگر ما می‌خواهیم شفا پیدا کنیم و زندگی ما تغییر کند ما باید به عیسای مسیح ایمان داشته باشیم

دانلود