شبان نیکو کیست؟

  ۲۸ دقیقه

  ۳۰ اُکتُبر ۲۰۲۰

شبان نیکو گوسفندان را دوست دارد. حتی شبانان نیکو، معمولا جان خود را در راه گوسفندانشان فدا نمی‌‌کنند. اما تنها شبان نیکو یعنی عیسی مسیح به میل خود جان خود را فدا کرد .
شبان نیکو صاحب گوسفندان است. وی خیلی بیشتر از یک چوپان مزدور به فکر گوسفندان است. مزدور چون ببیند که گرگ می‌‌‌آید، می‌‌‌گریزد و رمه پراکنده و نابود می‌‌‌گردد. اما چوپان نیکو از آنها محافظت می‌‌کند.

دانلود