سفر علی به اروپا

  ۲۹ دقیقه

  ۲۲ اُکتُبر ۲۰۱۶

بودن در جنب خانواده، شیرین و لذت بخش و دور شدن از فامیل، بخصوص فرزندان، برای یک پدر درد آور است. گر چه یک پدر به خاطر آسایش و آیندۀ فرزندانش، فرسنگ‌ها راه را می‌پیمایند، درد سر‌های بزرگ و رنج‌های بیشماری را متحمل می‌شوند، پشیمانی‌ها و پریشانی‌های زیادی را تجربه می‌کنند. شاید هم با از دست دادن چیز‌های زیادی بتواند آنچه را که می‌خواهد بدست بیاورد.
گرمی آغوش خانواده، شیرینی لبخند‌ها و مهربانی‌های مادر، خواهر، و برادر و سخنان سخت آموزنده و پر از محبتِ پدر را تنها زمانی می‌توان احساس کرد و به اهمیت آن پی برد که دور از آغوش خانواده در مسافرت و سختی‌ها قرار داشته باشیم.
برای فهمیدن اصل مطلب از شما خواهش می‌کنیم که به این برنامه گوش بدهید. تشکر!

دانلود