سرود ستایش و امید

  ۲۹ دقیقه

  ۵ مارس ۲۰۱۸

ما افغان‌ها درد و رنج را زیاد تجربه کرده ایم و هنوز هم با نا امیدی در آن دست و پا می‌زنیم. زکریا شخص سالخورده که تمام عمر خود را در زیر ظلم و ستم سپری کرد و هنوزه هم در آن دست و پا می‌زد. بالاخره نا امیدی او به او امیدی تبدیل شد که بتواند سرود ستایش، سرود امید، سرود رهایی و سرود چشیدن و لمس کردن صلح حقیقی را زمزمه کند. داستان زکریا داستان شکست نا امیدی و اعتماد کردن به خالق بی همتا است.

دانلود