سال نو مبارک

  ۲۱ مارس ۲۰۱۸

با سلام های گرم نوروزی در سال نو و شادباشی به تازگی حیاتی که با رستاخیز او از مردگان در عیسی مسیح یافتیم.
چه زیباست که درین خانه تکانی بهاری فراموش ما نشود که خانۀ دل ما را بتکانیم.
چه زیبا است وقتی با لباس های نو سر دستر خوان زیبای هفت میوه و هفت سین می نشینیم . اجازه دهیم تازگی حیات عیسی مسیح ما را احیا ساخته،  دیدی نو، حیاتی نو، خدمتی نو و رویایی نو بر تن قلب و روح ما بکند.
دوستان گرامی، اگر شما در جستجوی این هستید، که زمستان زنده گی تان، به بهار جاویدان تبدیل شود، راهی را باید انتخاب کنید؛ که بتوانید از طریق آن به آرزوی تان برسید.  این راه  سپردن زندگی تان  به دست های توانا عیسی مسیح است، پس او را پادشاه  زنده گی خود بسازید، او زنده گی جاویدان به شما خواهد  بخشید.
هموطن عزیز، از زمستان سرد و خنک بیرون بیا، بهار و سرسبزی،  طراوت و خوشی در عیسی مسیح است، او برای کفاره گناهان تو به روی زمین آمد. برای تو مُرد و برای تو از مرگ قیام کرد. او درین بهارخجسته اینجاست با صدای رسا و قامتی جلال یافته  به  میگوید.  « سلام بر شما باد » تو:

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پيروز
مبارک بادت اين سال و همه سال
همايون بادت  اين روز و همه روز

مقاله‌های اخیرا