زندگی یک سفر است

  ۲۸ دقیقه

  ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱

گاهی اوقات نه تنها با یک قدم جسمی بلکه با یک گام ایمانی هم می‌توانیم بالای موانع غالب شویم. بنابراین، نیاز داریم درهر سفر جدیدی که شروع می‌کنیم، به دنبال لطف، مهربانی و محافظت خداوند باشیم و هدایت او را بطلبیم زیرا که او حاضر است راه زندگی را برای ما نشان دهد.

دانلود