زنان بیوه، قربانی جنگ و باورهای نادرست

  ۲۸ دقیقه

  ۱ دِسامبر ۲۰۱۸

بیوه‌گی عواقب منفی بسیاری برای زنان در جامعه‌ی سنتی افغانستان به همراه دارد. بیشتر زنان بیوه در افغانستان با خشونت‌های روانی و جسمی و نقض حقوق بشری زیادی دست و پنجه نرم می‌‌کنند.
عایشه زنی است که حدود ده سال پیش همسرش در اثر بیماری سرطان فوت کرد و او را با جهانی از مسئولیت در دنیای به شدت غم‌انگیزش تنها گذاشت. عایشه که هنگام مرگ همسرش زنی جوان بود، به تنهایی فرزندانش را بزرگ کرده و به ثمر رسانیده است. او که تمام جوانیش را پای پرورش فرزندانش وقف ساخته و به گفته‌ی خودش در زنده‌گی پشتیوانه‌ی قوی‌تر از یک مرد برای آنها بوده، اکنون از سوی فرزندش نیز طرد شده است.
عایشه تا چند سال پیش معلم مکتب بود و با معاش به دست آمده از این راه، چرخ روزگار را می‌‌چرخاند، اما اکنون از راه خیاطی امرار معاش می‌‌کند. همسرش زیادتر اوقات بیکار بود و از سلامتی جسمی خوبی برخوردار نبود. به گفته‌ی عایشه با تمام این شرایط اما حضور شوهرش در روزهای سخت زنده‌گی همواره دل‌گرمی و سایه‌ی سرش بوده، همسری که ستون کانون خانواده‌گی‌اش به حساب می‌‌آمد و بعد از درگذشت او، بار سنگین زنده‌گی بر شانه‌‌هایش ماند.
عایشه خودش می‌گوید که:«هرچند شوهرم در زمان حیاتش اکثر اوقات بیکار بود، اما حضورش در زنده‌گی‌ام مایه‌ی دل‌گرمی بود و رفیق و همدم روزای تنهایی و بی‌کسی‌ام. حد اقل وقتی زنده بود، کسی به چشم و فکر غلط به من نگاه نمی‌کرد.

دانلود