روح القدس - شخص سوم خدای واحد

  ۱۸ مه ۲۰۲۴

وقتی که ما مسیحیان روح‌القدس را درصحبت ‌های خود یاد می‌‌کنیم، دوستان غیرمسیحی ما می‌‌پرسند که روح‌القدس کیست؟

در کتاب مقدس به وضوح و بدون هیچ ‌گونه شک و تردیدی بیان شده است که روح‌القدس همانند خدای پدر و خدای پسر (عیسی مسیح)، خدا است.

به عبارت دیگر، این مطلب تأکید می‌‌کند که در مسیحیت، روح‌القدس به عنوان یکی از اقانیم سه‌گانهٔ الهی، خدا محسوب می‌‌شود و از نظر مقام و ماهیت با خدای پدر و خدای پسر برابر است.

ما می‌‌توانیم روح‌ القدس را از طریق کارهای او در زندگی پیروان مسیح ببینیم و تجربه کنیم. در حقیقت، روح‌ القدس حضور خدا در ما و در بین ما است. عیسی مسیح، وقتی که وعده نزول روح ‌القدس را به ایمان داران می‌ دهد، کار او را این ‌گونه توضیح می‌‌دهد:

 در انجیل مقدس می‌‌خوانیم:

اگر مرا دوست داشته باشید، احکام مرا اطاعت خواهید کرد. من از پدر خواهم خواست تا او پشتیبان دیگری به شما بفرستد که تا به ابد با شما بماند. یعنی همان روح حقیقت که جهان نمی تواند بپذیرد، زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد ولی شما او را می شناسید، چون او نزد شما می ماند و در شما ساکن خواهد بود. شما را مانند یتیم نمی گذارم، نزد شما بر خواهم گشت. پس از اندک زمانی، جهان مرا دیگر نخواهد دید اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده هستم، شما نیز زنده خواهید ماند. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هر کسی احکام مرا قبول کند و آنها را نگهدارد، او همان کسی است که مرا دوست دارد. هر کسی مرا دوست دارد، پدر من نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست می دارم و خود را به او ظاهر خواهم کرد.» یهودا (نه یهودای اسخریوطی) از او پرسید: «ای سَروَرم، چطور می خواهی که خود را تنها برای ما ظاهر سازی و نه برای همه جهان؟» عیسی در جواب او گفت: «هر کسی مرا دوست داشته باشد، تعالیم مرا اطاعت خواهد کرد و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما نزد او آمده و پیش او خواهیم ماند. کسی که مرا دوست ندارد از تعلیم من اطاعت نمی کند. کلامی که شما می شنوید از خودم نیست بلکه از پدری است که مرا فرستاده است. این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می گویم، اما پشتیبان شما یعنی روح مقدس که پدر به نام من به شما خواهد فرستاد، همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را که من به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد. برای شما سلامتی به جا می گذارم، من سلامتی خود را به شما می دهم. جهان نمی تواند آن سلامتی را به طوری که من به شما می دهم، بدهد. دلهای شما پریشان نشود و ترسان نباشید.
یوحنا ۱۴: ۱۵-۲۷

عیسی در ادامه سخنان خود می‌گوید:

اما اکنون که پیش فرستندۀ خود می روم، هیچ یک از شما نمی پرسد که کجا می روی؟ ولی چون این چیزها را به شما گفتم، دلهای تان پُر از غم شد. با آن هم یک حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم، آن پشتیبان نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و وقتی او می آید، مردم جهان را در مورد گناه، عدالت و قضاوت متقاعد می سازد.
یوحنا ۱۶: ۵-۸

وقتیکه یک شخص به عیسی مسیح ایمان می‌اورد، خدا روح القدس را به او اعطا می‌نماید به این شکل یک شخص توسط روح القدس برای خدا مهر می‌شود، یعنی که او شخص صرف به خدا تعلق دارد. در انجیل مقدس پولس رسول به افسسیان نوشته می‌نماید:

شما نیز وقتی کلام راستی یعنی مژدۀ نجات را شنیدید، به مسیح ایمان آوردید و خدا، روح مقدس خود را که وعده کرده بود، به شما فرستاد و به این ترتیب مُهر مالکیت خود را بر شما گذاشت. روح مقدس ضامن آن است که آنچه را خدا وعده داده است، به ما عطا خواهد نمود و به ما اطمینان می دهد که متعلقان خود را نجات می بخشد، تا جلال و عظمت خدا را ستایش کنیم.
افسسیان ۱: ۱۳-۱۴

حضور روح القدس در زندگی مؤمنان، آنها را برای زندگی پاک و صادقانه آماده می‌کند و بر اساس زندگی پاک و صادقانه خود، منجی خود، عیسی مسیح را جلال می‌بخشد.

وقتیکه یک شخص ادعا ایمان داشتن به عیسی مسیح را می‌نماید، اما ثمرات روح القدس در زندگی او دیده نمی شود، این بسیار مشکل است که باور نماییم که او واقعاً به عیسی مسیح ایمان دارد. عیسی مسیح می‌فرماید: «هر درخت از میوه اش شناخته می‌شود.» واقعاً اینطور هم است. وقتی ما باور می‌کنیم که یک درخت واقعاً درخت سیب است که ما سیب‌ها را در شاخه‌های آن ببینیم. اما در شاخه یک درخت وقتیکه ما خار و یا میوه‌های زهری را می‌بینیم گر چه خودش ادعا هم نماید که درخت سیب است ما نمی توانیم به سخنان او باور کنیم.

کار دیگرکه روح القدس در زندگی مؤمنان انجام می‌دهد این است که به آنها قدرت می‌دهد تا شاهدان عیسی مسیح باشند یا درباره او شهادت دهند.

در لحظاتی که عیسی مسیح شاگران خود را ترک می‌نمود و به آسمان صعود می‌فرمود او به آنها وعده نموده فرمود: « وقتی روح القدس به شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط دنیا شاهدان من خواهید بود.» (اعمال ۱: ۸)

نشانه‌های کار روح‌القدس در مؤمنان به عیسی مسیح نه تنها در یک کلیسا بلکه در تمامی کلیساهایی که بر اساس ایمان به عیسی مسیح بنا شده‌ باشند دیده می‌‌شود.

 روح القدس روح راستی است و او ما را به طرف تمام راستی‌ها هدایت می‌نماید. (یوحنا۱۶: ۱۳)

عیسی مسیح می‌فرماید: «آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد ، سنگی به او بدهد؟ و یا وقتی ماهی می‌خواهد ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شما که انسان‌های گناهکاری هستید، می‌دانید چگونه باید چیز‌های خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما چیز‌های نیکو را به آنهای که از او تقاضا می‌کنند عطا خواهد فرمود!» (متی۷: ۷ – ۱۱)

از عیسی مسیح بخواییم که او ما را از روح خود پر بسازد و به او اجازه بدهیم که در زندگی ما کار کند و ثمرات روحانی فروان حاصل بدهد. عیسی مسیح به وعدۀ خود وفا دار است. او حتماً ای کاره می‌کند.

روح ‌القدس در زندگی ایمانی پیروان مسیح نقش بسیار مهمی ایفا می‌‌کند و وظایف و کارکردهای متعددی دارد که به رشد و تقویت ایمان آن‌‌ها کمک می‌ کند.

ما می‌توانیم برخی از کارکردهای اصلی روح‌القدس را در زندگی مسیحیان چنین خلاصه نماییم:

روح ‌القدس به عنوان راهنما و هدایت‌ کننده، مسیحیان را در تصمیم‌ گیری‌‌های روزمره و درک درست اراده خداوند یاری می‌‌دهد. به آن‌ها کمک می‌‌کند تا راه راست را پیدا کنند واز گناه دوری کنند.

روح‌القدس به عنوان تسلی‌ بخش و تسلی ‌دهنده در مواقع سختی و مشکلات به مسیحیان آرامش می‌ بخشد و آن‌‌ها را در مشکلات و مصائب همراهی می‌‌کند.

روح‌ القدس نقش معلم را ایفا می‌‌کند و به پیروان مسیح کمک می‌ کند تا کلام خدا را بهتر بفهمند و عمیق ‌تردرک کنند. او به آن‌ها یاد می‌ دهد که چگونه بر اساس کلام خدا زندگی کنند.

روح‌ القدس مسئول تبدیل و تغییر دل‌ها و زندگی‌های مسیحیان است. او آن‌ها را به شباهت بیشتر به مسیح در می‌ آورد و صفات مسیحی مانند محبت، صبر، فروتنی و عفو را در آن‌‌ها تقویت می‌‌کند.

روح‌ القدس به مسیحیان عطایای روحانی مختلفی می‌‌بخشد که برای خدمت در کلیسا و کمک به دیگران مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. همچنین می‌وه‌های روح مانند محبت، شادی، صلح، صبر، مهربانی و دیگر فضایل را در زندگی آنها به بار می‌‌آورد.

روح‌ القدس به مسیحیان قدرت و شجاعت می‌‌بخشد تا شهادت ‌دهنده به ایمان خود باشند و پیام انجیل را به دیگران برسانند.

به طور کلی، روح القدس به عنوان نیرویی الهی، در تمامی جنبه‌های زندگی پیروان مسیح حضور دارد و آنها را در مسیر ایمان و زندگی مسیحی هدایت، تقویت و پشتیبانی می‌ کند.

مقاله‌های اخیرا