دعوت عیسی مسیح: توبه کنید

  ۲۷ دقیقه

  ۳ مارس ۲۰۲۳

برای اینکه پیرو عیسی مسیح شویم، نخستین گام توبه کردن است. توبه کردن نه تنها پشیمان شدن به خاطر گناهان ما بلکه رویگردان شدن از گناهان نیز می‌‌‌باشد. توبۀ حقیقی از یک گناه به معنی این است که دیگر آن گناه را مرتکب نشویم. در غیر اینصورت توبۀ ما واقعی نیست. با توبه کردن، ما یک زنده‌گی نو در مسیح را شروع می‌کنیم. گناه باعث جدایی ما از خدای پدر که خالق ماست، شده است.
عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد و به تمامی کسانی که به او ایمان آوردند، حیات ابدی عطا کند.

دانلود