دعوت به پرستش

  ۲۵ دقیقه

  ۳۱ اوت ۲۰۱۹

هنگام که می‌‌خواهیم به ستایش و نیایش خدای مقدس بپردازیم، مزامیر یا زبوری داود نبی به ما کمک می‌‌کند تا شگفتی‌های غیر قابل وصف عمل و شخصیت خدا را بیان کنیم. مزامیر بهترین کمک برای بیان نیاز ما انسان به خدا است و بیان ناتوانی ما انسانهاست. زمانیکه مزامیر یا زبور داود را طور دوامدار مطالعه نماییم، به ایمان ما عمق بخشیده و رابط و پرستش ما را با خدا جهت می‌‌دهد.
برای اینکه چطور برانگیخته شویم تا خدای پُرجلال را پرستش کنیم، شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم. تشکر!

دانلود