دعای پیرو مسیح برای صلح

  ۱۳ اوت ۲۰۲۱

ای خداوند قادر مطلق! تو را با تمام وجودم ستایش می‌‌‌‌‌‌‌نمایم

ای پدر آسمانی، تو یگانه منبع و سرچشمۀ آرامش، صلح و صفا هستی

تو در پسرعزیزت عیسی مسیح، خود را بر ما آشکار نمودی و او وعده ‌های عظیمی به ما داد. عیسی مسیح فرمود:

سلامتی برای شما به جا می گذارم، من سلامتی خود را به شما می دهم. دنیا نمی تواند آن سلامتی را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دل های شما پریشان نشود و ترسان نباشید.
یوحنا ۱۴: ۲۷

ای پدر ما که در آسمان هستی، دراین اوضاع هراس‌انگیز که بر تمام کشور ما حکم‌ فرما شده، و از هر ولایت خبرهایی بس نگران ‌کننده به گوش می‌‌‌‌‌‌‌رسد، در این موقعیت اسفناک هر لحظه جان ما و عزیزان ما را تهدید می‌‌‌‌‌‌‌کند و کشور ما ویران می‌‌‌‌‌‌‌شود.

دعا می‌‌‌‌‌‌‌کنم خدا جان، به حضور تو زانو می‌‌‌‌‌‌‌زنم با گریه و التماس به حضورت می‌‌‌‌‌‌‌یایم که حکمت تو ذهن کسانی را که کشور ما را ویران می‌‌‌‌‌‌‌نمایند و مردم ما را آواره می‌‌‌‌‌‌‌کنند٬ تسخیر نماید تا اراده نیکوی تو که آرامش و صلح است ذهن آنها را سیراب نماید و تا از کشتن مردم و ویرانی کشور ما دست بر دارند.

خداوندا فامیل‌های شهدای راه آزادی وطن را به حضور مقدس تو می‌‌‌‌‌‌‌اورم و از تو می‌‌‌‌‌‌‌خواهم که به این عزیزان آرامش و صبر جمیل نصیب نما و در مهر و محبت پدرانه ات ایشان را حفظ نما.

دعا می‌‌‌‌‌‌‌نمایم که سایه ی جنگ و مشکلات اقتصادی، آواره گی و مهاجرت‌های اجباری در نام عیسی مسیح از افغانستان برداشته شود و مردم به آرامش دست یابند .

 خداوندا! در خون عیسی مسیح افغانستان را شستشو بده و مبارکش نما. دلهای ما را از اطمینان و آرامش پُر نما و هر تشویش را از ما دور کن

 به نام خداوندگار عزیز ما، عیسی مسیح، از تو می‌‌‌‌‌‌‌طلبیم این دعا را

 آمین


مقاله‌های اخیرا