دعای پیرو مسیح

  ۱ ژوئن ۲۰۲۱

ای خدای پدر، ای پدر مهربان، تو یگانه منبع و سر چشمۀ آرامش و صلح و صفا هستی

در کلامت آمده که تو خدای صلح هستی . در این لحظات خداوندا به حضور تو می‌آییم

خداوندا سال‌ها است که در سرزمینم جنگ جریان دارد از وطن ما کشتارگاه و قبرستان درست کردند. سال‌ها است که مردم ما جنگ را تجربه می‌نمایند.

در کتاب مقدس چنین نوشته شده است:

به بارگاه خداوند بیائید و این چنین دعا کنید: «ای خداوند، گناهان ما را ببخش و از روی لطف و کَرَم ما را بحضورت بپذیر تا مراتب شکرگزاری خود را با دعا و سپاس بحضورت تقدیم کنیم. آشور نمی تواند ما را نجات بدهد و قوای نظامی ما قادر به حفظ جانهای ما نیست. دیگر بتهای ساختۀ دست خود را خدای خود نمی خوانیم، زیرا یتیمان از تو رحمت می یابند.»
هوشع ۱۴: ۲-۳

خداوندا به بارگاه تو دعا می‌نماییم که تو خدا صلح هستی. از قتل و خونریزی، حملات انتحاری بیزار هستی. زیرا تو خدای برکت و سلامتی هستی تو خدای قادر مطلق هستی که تنها در جهان می‌توانی صلح را بیاوری

دعا می‌نماییم به حضورت خداوندا! که قلب سنگی جنگ افروزان را لمس نما که فرمان‌های تو را، که مملو از صلح و آرامش و نیکویی است در قلب و ذهن شان جایگزین شود. دعا می‌نماییم که ترس مقدس تو در ذهن و افکار آنها جای بگیرد تا از کشتن و زجر دادن خلق تو دست بر دارند.

دعا می‌نماییم که سایه ی جنگ و مشکلات اقتصادی در نام عیسی مسیح از افغانستان برداشته شود و مردم ما به آرامش برسند. خداوندا در خون عیسی مسیح افغانستان را شستشو نما و مبارکش بساز. دلهای ما را از اطمینان و آرامش پُر ساز و هر تشویش را از ما دور کن

هم چنان دعا می‌نماییم به حضورت ای پدر بنام عیسی مسیح گسترش ویروس کرونا را درکشور ما و جهان متوقف شود

دعا می‌نماییم بنام عیسی مسیح خداوند ، آنعده هموطنان ما که مصاب به کرونا شده اند آنها را شفا بده پدر جان

دعا می‌نمایم آنعده از هموطنان ما که هنوز به کرونا مصاب نه شده اند آنها را از ویروس کرونا محافظت نما

خداوندا به حضورت به نام عیسی مسیح دعا می‌نماییم که دست ات بر همۀ ما باشد و ما را از این ویروس محافظت نما. و این ویروس نا بود نما

به نام خداوندگارِعزیزما، عیسای مسیح، از تو می‌‌طلبیم این دعا را

 آمین


مقاله‌های اخیرا