دعای عیسای مسیح در کوه زیتون

  ۱ ساعت

  ۸ سِپتامبر ۲۰۲۳


دعا در زندگی مسیحی بسیار مهم است. وقتی ما تحت فشار زندگی قرار داریم باید دعا کنیم تا خداوند ما را آرامش دهد و اراده او در زندگی ما اجرا شود. عیسای مسیح دعا کرد که اراده پدر آسمانی در زندگی او اجرا شود چون او به خاطر گناهان جهان باید زجر می‌دید و کشته شده و دوباره زنده میشد. ما باید دعا کنیم و زندگی خود را به عیسای مسیح بسپاریم تا صاحب زندگی ابدی از طریق ایمان به او شویم.

دانلود