در کجا انجیل گفته شده است که عیسی مسیح پسر خدا است؟

  ۲ دقیقه ۳۵ ثانیه

  ۱ ژانوِیه ۲۰۲۳

آیا کتاب مقدس می‌‌گوید که عیسی پسر خداست یا آیا این یک لقب است که پیروان عیسی ساخته‌اند؟ در انجیل شریف، ما چندین بار می‌‌بینیم که عیسی مسیح پسر خدا خوانده شده است توسط شاگردانش، توسط یک فرشته، و حتی توسط خود خداوند.

دانلود