خو... چی خبر؟

  ۲۸ دقیقه

  ۱ سِپتامبر ۲۰۲۰

امروز اخبار شنیدید؟ خبر جالبی که شنیدید چه بود؟
خوب است که اخبار را بشنویم و از دنیای ما حول خود مطلع باشیم.
اما سوال مهم این است؛ چقدر این اخبار و اطلاعات می‌تواند برای ما ، فرزندان ما و جامعه ما قابل اعتماد و مفید باشد.
معمولاً آنچه را که می‌شنویم همان چیزی است که سرنوشت ما را تغییر می‌دهد.

دانلود