خود را بپذیرید و پاداش بگیرید.

  ۲۸ دقیقه

  ۲۶ نُوامبر ۲۰۲۰

پذیرش خویشتن پذیرفتن حق زندگی است.
هیچ کس نباید این حق را از ما بگیرد ، حتی خود ما.
پذیرش باعث ایجاد احساس قناعت ، رضایت و آرامش می‌شود و به شما این امکان را می‌دهد تا بر شرایط مسلط شوید و زندگی خود را بهتر و با سهولت بیشتری مدیریت کنید.

دانلود