خودسوزی زنان و دختران

  ۲۸ دقیقه

  ۲۹ دِسامبر ۲۰۱۸

خودسوزی زنان و دختران جوان در ولایات و به خصوص در هرات یکی از پدیده‌های زشت و به شدت قابل لمس در این شهر می‌‌باشد.
پدیده ای که همواره قربانیان زیادی را در برگرفته است، این پدیده در هرات یکی از شهر‌های که بیشتر مردمانش در قید سنت‌ها و رواج ناپسندیده می‌‌باشند نسبت به سایر ولایات بیشتر قابل لمس می‌‌باشد.
بارها از وسایل اطلاعات جمعی دیده و شنیده ایم که دخترها و زنان در هرات، بیشتر از هر بخشی در افغانستان، با خشونت هایی گونا گون دست و پنجه نرم می‌‌کنند.
یکی از همین خشونت‌ها و در نوع خود بزرگترین خشونت علیه زنان، خود سوزی محسوب می‌شود. خودسوزی که ناشی از فشارهای خانوادگی، و ازدواج‌های اجباری می‌باشد.

دانلود