خدایا، کفر نمی‌گویم، پریشانم...

  ۵ دقیقه ۴۰ ثانیه

  ۶ مارس ۲۰۲۱

در میان درد و رنج ، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرسیم «خدایا کجا هستی؟» و «آیا به فکر من هستی؟». اغلباً، احساس می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که خداوند از ما دور است و اینکها او درد ما را درک کرده نمی‌تواند. شاعر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: "خدایا، اگر روز بشر گردیِ، ز حال بندگانت با خبر گردی..." در انجیل شریف، یوحنا فصل ۱، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم که خداوند پاسخ این سوالات ما را داده است. در عیسی مسیح، «اُلوهیت بطور کامل مجسم شد» و در شخصیت عیسی مسیح می‌‌‌‌بینیم که خداوند ما را درک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و به فکر ما است.

دانلود