جنگ روحانی

  ۴۲ دقیقه

  ۲۱ آوریل ۲۰۱۳

در زندگی ایمانی، شیطان همیشه با ما در نبرد خواهد بود زیرا با ایمان آوردن به خداوند علیه نیروی تاریکی شیطان اعلان جنگ نموده‌ایم.
شیطان درتلاش است تا ایمان داران را با اشکال مختلف از ایمان شان دلسرد ساخته با فریب و نیرنگ به مکان قبلی‌اش که همان دنیای تاریکی و نا امیدی بود هدایت کند.
ولی ما با اقتدار مسیح لباس حربه ایمان خویش را به تن کرده به مصاف شیطان رفته با او به نبرد خویش ادامه می‌‌‌دهیم.
زیرا قدرت، جلال، شکو، و فتح نهایی از آن خداوند است.

دانلود