جایگاه زن در مسیحیت

  ۸ مارس ۲۰۲۴


هشتم مارچ به همه زنان جهان و به خصوص زنان دلیر و قهرمان کشورعزیز ما افغانستان مبارک باد

در کتاب مقدس می‌‌خوانیم که خدا در زمان خلقت فرمود:

خداوند، خدا فرمود: «خوب نیست که آدم تنها زندگی کند. بهتر است که یک همدم مناسب برای او بسازم تا به او کمک کند.»
پیدایش ۲: ۱۸

کلمه "همدم" یا "یاور" کلمه‌ای فراگیر است که نشان‌دهنده مقام بالاتر یا پایین‌تر نیست. زن و مرد مکمل یکدیگر هستند و موقعیت مساوی دارند. اما به دلیل گناه، قدرت و سلطه به دنیا آمده است. در همه‌ جای‌ دنیا که گناه حاکم است، سلطه و ستم بر زنان تحمیل می‌‌شود. تسلط مرد بر زن و اطاعت زن از مرد به دلیل گناه است.

با آمدن عیسی مسیح به عنوان نجات‌دهنده انسان‌ها به زمین، این نجات هم برای زن و هم برای مرد مُیسرشد. برای عیسی مسیح جایگاه زن و مرد برابر است. عیسی مسیح هم با زنان و هم با مردان غذا می‌‌خورد. او جلساتی با زنان و مردان برگزار می‌‌کرد. زنان نیز اجازه داشتند برای تبلیغ به روستاهای دیگر بروند و در سفرها، عیسی مسیح را همراهی کرده و به او کمک می‌‌کردند و پیام نجات را به مردم می‌‌رساندند. از آنجایی که مسأله نجات از گناه و مرگ روحانی، بنیاد مسیحیت را می‌‌سازد، با ایمان آوردن به عیسی مسیح همه داخل خانواده خدا می‌‌شوند و فرقی بین ارزش زن و مرد نمی‌گذارد؛ مردان پسران خدا و زنان دختران روحانی خدا از روی عیسی مسیح شناخته می‌‌شوند.

این مفهوم در انجیل تأکید شده است که سر زن، مرد است و سر مرد عیسی مسیح. ولى در حين حال، در کتاب مقدس، زن را حتی به جایگاه تاج سر مرد نیز رسانده است.

امثال ۱۲: ۴

درانجیل شریف، شوهر به عنوان "سر" و زن به عنوان "بدن" شناخته می‌‌شود. در کتاب افسسیان، آمده است که شوهر سر زن است و زن بدن شوهر است. از این رو مرد که ، زن خودش را محبت می‌‌کند، در واقع بدن خود را محبت می‌‌کند. در این تعبیر، زن و مرد به عنوان اعضای یک بدن توصیف می‌‌شوند.

 قوانین سختگیرانه و نا انسانی، مانند سنگسار کردن در مسیحیت منسوخ و رد شده است. در مسیحیت، هیچکس به دلیل جنسیت خود مجازات نمی‌شود.

عیسی حکم سنگسار زن بدکار را که طبق شریعت یهود باید اجرا می‌‌شد، رد کرد. این نشان می‌‌دهد که در مسیحیت، از لحاظ ارزش، هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.

در کتاب مقدس به برابری زن و مرد اشاره شده است، مانند آیه ۲۸ فصل ۳ غلاطیان در انجیل شریف، که می‌‌گوید:

پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همۀ شما در پیوستگی با مسیح عیسی یک هستید
غلاتیان ۳: ۲۸

در اینجا، زنان و مردان به عنوان اعضای یک بدن تصویر می‌‌شوند، و هیچ ترتیب یا برتری بین آنها وجود ندارد.

در مسیحیت، چند همسری مجاز نیست و به پیروان مسیح اجازه داده نشده است که چند همسر داشته باشند.

در انجیل شریف، زن به عنوان جنس دوم نمی‌باشد که مالکیت مرد حساب شود.

 در مسیحیت، زنان و مردان حقوق مساوی دارند و هیچ کس نمی‌تواند زن را به عنوان برده خود محسوب کند. چنانچه عیسی مسیح همه را بطور یکسان مورد محبت خود قرار می‌دهد. برای او زن و مرد، ارباب و غلام، فقیر وغنی تفاوتی ندارند.

بنابراین، در مسیحیت، همه انسان‌ها، بدون توجه به جنسیت یا نژاد، فرزندان خداوند هستند و هیچ تمایزی در نزدیکی با خدا وجود ندارد.

همه ما انسانها، صرف نظر از اینکه مرد باشیم و یا زن، فرزندان خداوند هستیم و نژاد و موقعیت طبقاتی و جنسیت ما هیچ تأثیری در رتبۀ ما در نزد خدا ندارد.

من برای همه زنان و دختران سرزمینم آرزو می‌‌کنم که با خدای محبت آشنا شوند و به این اعتقاد برسند که آنها جنس دوم نیستند و مقام و جایگاه پایین تری نسبت به مردان ندارند. آمین
مقاله‌های اخیرا